ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสิริน อันติมะคุณศรัทธาสมุทรลาออกจากราชการ 
2นางมาริสา ม่วงกล่ำศรัทธาสมุทรโรงเรียนสารวิทยา สพม.2
3นายณัฐวุฒิ ทิพโชติสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 4
4นางสาวศศิธร ทรัพยาสารห้วยยางวิทยาโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล สพม.12
5นายรณจักร ยั่งยืนถาวรานุกูลโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี สพม.18
6นางสาววิชุตา ทองคำกัลยาสมุทรสาครวิทยาลัยถึงแก่กรรม